تهران

 • آدرس : تهران : بزرگراه مدرس، خیابان پیوندی، ابتدای گوی آبادی

 • تلفن دفتر : 00982143858460

 • مدیر بازرگانی : 09129351540

 • ParsDairyGroup@

 • مدیر فروش : 09101652221

 • ParsDairyCo@

 • ParsDairyGroup@Gmail.Com : آدرس ایمیل

 • ParsDairy@ : آدرس تلگرام

 • ParsDairy : آدرس اینستاگرام

مشهد

 • بلوار صارمی، خیابان صارمی، صارمی 22

 • 0098513870519

Contact Form

Description

 • 4 + 80 =