نمایندگی شرکت پخش بهترین نوع مارک شیر خشک این محصول را به دلیل افزودن آن به فرآورده های لبنی برای بهتر شدن ارزش غذایی، عرضه می کند.

عمدتا بهترین نوع مارک شیر خشک در نمایندگی شرکت پخش این محصول موجود می باشد. این نوع شیر خشک قادر است ارزش غذایی لبنیات و سوسیس و کالباس را افزایش دهد. هم چنین بهترین نوع مارک شیر خشک موچود در نمایندگی شرکت پخش، کلسیم و پتاسیم لبنیات را تامین می کند و باعث تولید پنیر، ماست، کره، بستنی، کشک و دوغ می شود.

ارسال دیدگاه