شیرخشک زرین شاد و مغان در کارخانه تولید توانسته است به یکی از معروف ترین برند های معتبر تولید شیر خشک مورد نیاز صایع غذایی تبدیل شود.

در کارخانه تولید شیرخشک زرین شاد و مغان، شاهد تهیه ی این محصول به روش های غلتکی و یا پاششی هستیم. در روش غلتکی از خشک شدن لایه ی نازک شیر استفاده می شود و در روش پاششی، از تبخیر آب شیر در اثر پاشیده شدن بر روی دیواره هایی که حرارت زیادی دارند. در نتیجه کارخانه زرین شاد و مغان می تواند به صورت تخصصی شیر خشک تولید کند.

ارسال دیدگاه