شیرخشک زرین شاد و مغان ارزان به استفاده از روش های مربوط به تبخیر آب موجود در شیر تازه گاو، در کارخانه ی تولید کننده تولید می شود.
زمانی که قسمت اعظم رطوبت موجود در شیر تازه را در شرایط کاملا کنترل شده خارج کنند، شیرخشک زرین شاد و مغان ارزان تولید می شود. مواد غذایی و ترکیبات مقوی شیر تازه در فرآیند خشک کردن و پودر کردن آن از بین نمی رود. به همین جهت شیرخشک زرین شاد و مغان ارزان می تواند ارزش غذایی مواد خوراکی مختلف را تا حد زیادی بالا ببرد.

ارسال دیدگاه