شیرخشک اسکیم کم چرب ارزان قیمت با درصد رطوبت بسیار پایین، عوامل باکتری و میکروبی را از خود دور کرده است و در نتیجه مانند شیر تازه فاسد نمی شود.

با استفاده از خشک کن های غلتکی و یا خشک کن های پاششی، در کارخانه ی تولید شیرخشک اسکیم کم چرب ارزان، رطوبت موجود در شیر تازه تبخیر می شود. زمانی که میزان این رطوبت به 5 درصد حجمی برسد، شیر به صورت پودر خشکی در می آید که در واقع همان شیر خشک اسکیم کم چرب است. بعد از بسته بندی این شیر خشک با قیمتی ارزان روانه ی بازار خرید و فروش می گردد.

ارسال دیدگاه