شیرخشک اسکیم بدون چربی ارزان صنایع غذایی در ترکیبات خود از چربی حیوانی برخوردار نیست و به شکل پودری خشک با طعم خوشایند عرضه می شود.
به دلیل اکسیداسیون چربی در شیر خشک اسکیم بدون چربی، این محصول با قیمت ارزان تری به فروش می رسد. شیرخشک اسکیم بدون چربی ارزان صنایع غذایی محصول چندان قوی ای نیست و برای مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که بیشتر جنبه ی طعم دهنده و نگه دارنده مد نظر باشد. در صنایع غذایی می توان شیر خشک اسکیم بدون چربی را با قیمت ارزان به کار برد.

ارسال دیدگاه