درباره ما

مجموعه پارس با دو هدف بزرگ ارزآوری در حوزه صادرات و تکمیل ظرفیت تولید کارخانه های موجود برای اشتغال زایی ایرانیان راه اندازی شد. در روزهای ابتدایی فعالیت، شاید کلمه ارزآوری با لبخندی تمسخر آمیز از سوی مخاطبان همراه می شد و کمتر کسی حضور فرآورده های لبنی در کشورهای دیگر را تصور میکرد اما با گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی، درب های صادرات کمی باز شد و مسیر برای فعالان پارس و سایر همکاران تا حدودی هموار گشت. اتفاقات سیاسی و منطقه ای نیز با تمام زخم هایی که بر جای گذاشت یک حسن نیز به همراه آورد و منجر به تداوم بازار در حوزه برون مرزی شد. پارس امروز، طی یک دهه گذشته و به کمک همکاری با بیش از ده کارافرین داخلی توانسته بخشی از اهداف اولیه خود را به بار بنشاند و کمک کوچکی در راستای بهبود زندگی هموطنانمان داشته باشد.

ما به امید روزی که تمام کارخانجات صنایع لبنی ایران تنها به جذب نیروی کار بیشتر جهت توسعه فعالیت هایشان نیازمند باشند در تلاشیم که البته بدون شک این رویداد مرهون همکاری های تسهیلاتی قابل توجهی از سوی دولت مردان است.