بهترین نوع مارک شیرخشک صنعتی پگاه توانسته است جایگاه خود را در بازار رقابتی شدید بین تولید کنندگان برند های مختلف شیر خشک، تحکیم کند.

بهترین نوع مارک شیرخشک صنعتی پگاه بازدهی مصرف بالایی دارد. یعنی زمانی که در آب حل شود می تواند به مقدار بیشتری طعم و عطر مطلوب در غذا ایجاد نماید. هم چنین مقدار ارزش غذایی نسبی آن در واحد وزن، عدد قابل قبولی است. به همین جهت از بهترین نوع مارک شیرخشک صنعتی پگاه به عنوان ماده ی اصلی افزایش دهنده ی ارزش غذایی استفاده می شود.

ارسال دیدگاه