انواع شیرخشک فله ای ایرانی صنایع غذایی قادر است بدون این که ساختار مواد غذایی را به هم بزند، خاصیت مغذی بودن و مقوی بودن به خوراکی ببخشد.

در برخی صنایع غذایی نیاز است که ماده ای به عنوان چاشنی به ترکیب غذا افزوده شود تا به آن خاصیت مقوی بودن بیشتری ببخشد. بدین منظور، معمولا از شیرخشک فله ای ایرانی صنایع غذایی استفاده می کنند. برای تولید شیر خشک، از شیر تازه گاو در کارخانه تولیدی بهره می گیرند. این شیر تازه در فرآیند تولید به شیرخشک فله ای ایرانی صنایع غذایی تبدیل می شود.

ارسال دیدگاه