کارخانه تولید شیرخشک نوزادپگاه شهرکرد به عنوان یکی از معتبر ترین مراکز تولید کننده ی غذای اصلی و غذای مکمل نوزادان مشهور شده است.

شیر خشک نوزادپگاه در کارخانه ی شهرکرد با استفاده از شیر حیوانی و در موارد نادری شیرهای گیاهی تولید می شود. عرضه شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد به عنوان یکی از مهم ترین محصولات تولیدی کارخانه غذای کودک توانسته است کمبود های غذایی نوزادا را جبران نماید. در نتیجه مشکل سوء تغذیه ی نوزادانی که به دلایل مختلفی از شیر مادر محروم اند، حل شده است.

ارسال دیدگاه