کارخانه تولید شیرخشک صنعتی کاله با انجام اقدامات حرارتی، کیفیت شیر خشک تولیدی را تغییر می دهد و آن را آماده ی مصرف عمده می کند.

شیر خشک صنعتی کاله در کارخانه به روش افشان و غلتکی در انواع کم چرب، پرچرب و اسکیم تولید می شود. کیفیت حرارتی تولید هر یک از این شیر خشک ها در کارخانه تولید شیرخشک صنعتی کاله متفاوت در نظر گرفته می شود. هم چنین عملیات فوری سازی شیر خشک با هدف افزایش خاصیت انحلال پذیری آن در آب در مراحل پایانی تولید در کارخانه کاله انجام می شود.

ارسال دیدگاه