کارخانه تولید شیرخشک صنعتی پگاه با استفاده از غلتک های مخصوص، از شیر تازه گاو، شیر خشک مورد استفاده در صنعت تولیدا مواد غذایی را تولید می کند.

با استفاده از فرآیند غلتکی، شیر تازه را در لایه بندی های نازکی در کارخانه تولید شیرخشک صنعتی پگاه به صورت تراشه های پودری تولید می کنند. در این روش، شیر خشک تولید شده برای افزودن به مواد غذایی جامد مثل شکلات مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا قدرت حل شدن در آب را به میزان بسیار اندکی دارد و این توسط کارخانه تولید بر روی بسته بندی شیر خشک صنعتی پگاه درج می شود.

ارسال دیدگاه