کارخانه تولید شیرخشک صنعتی ایران بر مبنای ترکیباتی که در شیر وجود دارند یا قرار است به آن اضافه شوند انواع مختلف شیر خشک را تولید می کند.

شیر تازه بر اساس میزان چربی و پروتئین محلول، در مخازن کارخانه تولید شیرخشک صنعتی ایران به شیر خشک تبدیل می شود. در این راستا ابتدا شیر را پاستوریزه و هموژنیزه می کنند. بنا بر درصد وجود چربی و پروتئین، می توان انواع مختلفی شیر خشک تولید کرد که هر یک توسط کارخانه تولید شیرخشک صنعتی ایران در بسته بندی های جداگانه قرار می گیرند.

ارسال دیدگاه