نمایندگی شرکت پخش شیرخشک صنعتی ایران بخش قابل توجهی از محصول مورد نیاز صنایع غذایی کشور را با تولیدات انبوه خود پوشش می دهد.

شیر خشک صنعتی ایران از طریق نمایندگی شرکت پخش در دسترس عموم خریداران قرار گرفته است. خرید و فروش شیر خشک صنعتی در ایران در سال های اخیر با توجه به افزایش نیاز تولیدات غذایی به یک ماده ی افزودنی دارای کلسیم و پروتئین، گسترش یافته است. در حقیقت نمایندگی شرکت پخش شیرخشک صنعتی ایران نیاز اصلی به این ماده را برطرف می سازد.

ارسال دیدگاه