نمایندگی شرکت پخش شیرخشک صادراتی عراقی با نظارت بر وضعیت ارسال کالا و نحوه ی تولید کارخانه، سعی در گسترش تجارت شیر خشک دارد.

نمایندگی شرکت پخش شیرخشک صادراتی عراقی در جدید ترین اقدام خود، این محصول را به کشور های عراق، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان صادر کرده است. این امر باعث می شود مسئولین خود را موظف به تنوع تولیدات و حفظ کیفیت شیر خشک صادراتی عراقی کنند. نمایندگی شرکت پخش مربوطه، این شیر خشک را در دسترس کلیه استان ها قرار می دهد.

ارسال دیدگاه