ماشین آلات خط تولید کارخانجات شیرخشک فله ای ایرانی با استفاده از پاشیده شدن شیر تازه بر روی برج های داغ، ذرات مایع را به جامد تبدیل می کنند.

شیرخشک فله ای را در کارخانجات ایران با روش اسپری درایر یا افشانی تولید می کنند. در این روش، ماشین آلات خط تولید کارخانجات شیر خشک فله ای ایرانی باعث می شوند شیر به صورت ذرات ریز به داخل برج های مخصوص پاشیده می شود. بالا بودن حرارت در این برج ها باعث انجام خط تولید شیر خشک فله ای ایرانی توسط ماشین آلات کارخانجات می شود.

ارسال دیدگاه