قیمت فروش انواع مارک شیرخشک صنعتی پگاه بر اساس عناصر و ترکیبات تشکیل دهنده ی مواد اولیه ی این محصول می تواند تعیین و اعلام شود.

انواع مارک شیر خشک صنعتی پگاه دارای قیمت فروش مختلفی هستند که می تواند بسته به حجم خریداری شده تفاوت کند. هم چنین، درصد ترکیبات مغذی موجود در پودر شیر خشک صنعتی پگاه نیز به نوعی تعیین کننده ی قیمت فروش انواع آن می باشد. به طوری که وجود پروتئین، ویتامین، کلسیم و پتاسیم بیشتر در شیر خشک، قیمت آن را بالا می برد.

ارسال دیدگاه