سایت شرکت پخش شیرخشک صادراتی عراقی این محصول را با قوام و ماندگاری بسیار بیشتر از شیر تازه برای افزودن به غذاها تولید و عرضه می کند.

شیر خشک صادراتی عراقی توسط سایت شرکت برای استفاده در صنایع غذایی پخش می شود. در واقع از شیر خشک به عنوان جایگزینی برای شیر تازه در برخی از لبنیات با ماندگاری بیشتر استفاده می شود. به طوری که شیر خشک صادراتی عراقی پخش شده توسط سایت شرکت تولید کننده، تا مدت زمان بسیار طولانی بعد از خرید دچار فساد نخواهد شد.

ارسال دیدگاه