سایت رسمی شرکت شیرخشک صادراتی عراقی در زمینه ی اطلاع رسانی مربوط به انواع جدید شیر خشک تولید شده و صادر شده اقدام می کند.

شیر خشک صادراتی عراقی در انواع مختلف موجود در انبار از طریق سایت رسمی شرکت مربوطه معرفی می شود. این شیر خشک به صورت تیپ بندی شده بر اساس ترکیبات تشکیل دهنده در سایت رسمی دسته بندی می شود. هر نوع آن حاوی بخش خاصی از ترکیبات مقوی است و در صنعت غذایی مجزا مورد استفاده ی کارخانه های صنایع خوراکی قرار گرفته است.

ارسال دیدگاه